SweepsDB Pro offers unlimited access with no limits!

The largest contest directory website with 3,555 active contests. 92 added today.

SweepsDB - Coinstore Community Surprise: $1,000 Giveaway - Dành riêng
Just an FYI! This contest has already ended

Contest Description

Ended 4 Days 4 Hours ago - 31400 Entries

Coinstore Community Surprise: $1,000 Giveaway - Dành riêng cho Việt Nam
Coinstore Community Surprise: $1,000 Giveaway - Dành riêng cho Việt NamHoàn thành TẤT CẢ các nhiệm vụ sau để nhận điểm. 👇🥳100 người chiến thắng sẽ chia sẻ phần thưởng $1,000 🧧Psst… Bạn giao dịch càng nhiều, bạn càng có cơ hội thắng! 🏆Thời gian: Từ ngày 4 tháng 8 năm 2022 00:00 đến ngày 10 tháng 8 năm 2022 23:29 (UTC +7)
Bạn không có tài khoản Coinstore? Đăng ký ngay
Đăng ký ngay Giao dịch ngayĐiều khoản và Điều kiện*Chỉ những người dùng đã đăng ký Coinstore tại Việt Nam mới đủ điều kiện tham gia sự kiện*Dành riêng cho thành viên Cộng đồng Coinstore Việt Nam*Phải có khối lượng giao dịch Giao ngay hoặc Hợp đồng tương lai tích lũy không dưới 50$ từ 2022-08-04 đến 2022-08-10*KYC là bắt buộc, nếu không người thắng cuộc không thể nhận giải thưởng.*Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.-Danh sách người thắng cuộc sẽ không được công bố.-Coinstore có tất cả các quyền.
Theo dõi @coinstore_en trên Twitter - 50 Điểm
Retweet @coinstore_en trên Twitter -100 Điểm
Tham gia Coinstore | Vietnam -100 Điểm
Tham gia Coinstore | Global - 100 ĐiểmTham gia Coinstore | Global Announcement - 100 Điểm
Coinstore UID - 50 Điểm
Chia sẻ hoạt động này với bạn bè - 50 Điểm
Contest Host: Coinstore

Visit Contest


Contest Details