CryptoGo Airdrop CELO - Worldwide Sweepstakes, Contest & Giveaway Database List
Our website is paid for by displaying online advertisements to our visitors.
In order for the site to continue to improve and provide you more great giveaways and sweepstakes,
please consider supporting us by whitelisting sweepsdb.com on your ad blocker.
Remove all ads + access to Pro features by subscribing
Pro users instantly see new giveaways. Registered/Free users have a 15/30min delay.
No Comments Yet!

Name:

CryptoGo Airdrop CELO 

Logins:
Platform:Gleam
Countries:Unknown
Total Entries:7372
Started at:2021-10-10
Ends at:2021-10-24T09:00:00-04:00
Date Added:2021-10-10 22:00:16
Has Referrals:Yes
Description:Tham Gia Cộng Đồng CryptoGo Để Nhận Phần Thưởng
🚀 Airdrop: Tham Gia Cộng Đồng CryptoGo Để Nhận Airdrop💰 Phần Thưởng: Token CELO💸 Tổng Giá Trị Airdrop: $5000 CELO📅 Ngày Bắt Đầu:   20h00 - 11/10/2021📅 Ngày Kết Thúc: 20h00 - 24/10/2021🏦 Thời Gian Trao Thưởng: 26/10/2021⭐️ Bonus: Top 5 referral sẽ được nhận Airdrop lên tới 100$/người📢 Lưu ý: Tổng cộng chỉ có 100 người chiến thắng (Top 5 referral + 95 người còn lại)📢 Thực hiện đủ 06 bước đầu tiên để hiện nơi điền địa chỉ ví
📃 THÔNG TIN SỰ KIỆN💎 Nằm trong chương trình Xây dựng & Phát triển cộng đồng CryptoGo - với mục đích cung cấp thông tin, kiến thức về lãnh vực Blockchain và nâng cao kiến thức thị trường Crypto. CryptoGo hy vọng sẽ được kết nối nhiều hơn với các bạn trẻ cùng đam mê trong lĩnh vực này 🔥​💎 Sản phẩm hiện có của CryptoGo là tạp chí hàng tháng về lĩnh vực Blockchain và thị trường CryptoGo: tìm đọc tại đây

⭕️ TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆMVui lòng tự nghiên cứu trước khi tham gia và nhận Airdrop từ các dự án, AMA của CryptoGo. Sự kiện miễn phí 100% và CryptoGo sẽ không yêu cầu gửi bất kỳ khoản phí nào để được nhận Airdrop.Contest Host: CryptoGo
Average Rating:0.0000
Category:Cryptocurrency
 Go Back