SweepsDB Pro offers unlimited access with no limits!

The largest contest directory website with 2,990 active contests. 81 added today.

SweepsDB - Gate.io Startup - LEMON (LEMN) Phần thưởng $1,000
Just an FYI! This contest has already ended

Contest Description

Ended 8 Days 20 Hours ago - 24945 Entries

Gate.io Startup - LEMON (LEMN) Phần thưởng $1,000
Hoàn thành nhiệm vụ đơn giản để nhận Entries:Hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, cơ hội giành chiến thắng càng cao.  💰Phần thưởng: 20 người may mắn, mỗi người nhận $50.  Không có tài khoản Gate.io? NHẤP ĐỂ ĐĂNG KÍ NGAYLưu ý:
1.Phần thưởng sẽ được phân phối là $LEMN.2.KYC2 cần được hoàn thành vào cuối sự kiện để nhận phần thưởng.3.Ngoài những người dùng mới đăng ký trong sự kiện, các ứng viên cần giao dịch không dưới $50 (giao dịch giao ngay) từ 09-09-2022 đến 23-09-2022 để giành được phần thưởng.4.Mỗi người dùng chỉ có thể giành được một phần thưởng sau mỗi 14 ngày.5.Danh sách người chiến thắng sẽ được công bố trên Kênh Telegram Gate.io News.6.Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.7.Việc sử dụng các tài khoản trùng lặp và bất kỳ hành vi gian lận nào khác đều bị nghiêm cấm.Contest Host: gate.io

Visit Contest


Contest Details

  • Added to SweepsDB: September 21, 2022 00:14:17
  • Start Date: September 21, 2022
  • End Date: September 24, 2022 03:59:59
  • Platform: Gleam
  • Categories: Cryptocurrency
  • Referral Bonus: Yes
  • Country: Worldwide
  • Actions: Report
  • Contest URL: https://sweepsdb.com/go/2775495