SweepsDB Pro offers unlimited access with no limits!

Be sure to enter SweepsDB's $200 CASH giveaway

The largest AD-FREE contest directory website with 3,194 active contests. 63 added today.

Get full access to Table Mode and more.

SweepsDB - Gate.io Startup - Neblio(NEBL) | Phần thưởng $500
Just an FYI! This contest has already ended

Contest Description

Ended 63 Days 4 Hours ago - 18350 Entries

Gate.io Startup - Neblio(NEBL) | Phần thưởng $500
Hoàn thành nhiệm vụ để nhận entriesCàng nhiều lượt retweet, phần thưởng càng lớn sẽ được mở khoá!⏰Kết thúc lúc: 💎Không có tài khoản Gate.io?NHẤP ĐỂ ĐĂNG KÍ NGAY​

Lưu ý:
Phần thưởng sẽ được phân phối dưới dạng mã thông báo ngẫu nhiên.
KYC2 cần được hoàn thành vào cuối sự kiện để nhận phần thưởng.
Ngoài những người dùng mới đăng ký trong sự kiện, các ứng viên cần giao dịch không dưới $50 (giao dịch giao ngay) từ 18-09-2022 đến 02-10-2022 để giành được phần thưởng.
Danh sách người chiến thắng sẽ được công bố trên Gate.io News Telegram Channel.
Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.
Việc sử dụng các tài khoản trùng lặp và bất kỳ hành vi gian lận nào khác đều bị nghiêm cấm.
Contest Host: gate.io

Visit Contest


Contest Details