SweepsDB Pro offers unlimited access with no limits!

Don't miss out on all the Black Friday and Holiday giveaways being added.

The largest AD-FREE contest directory website with 3,498 active contests. 143 added today.

Get full access to Table Mode and more.

SweepsDB - Gate.io Startup -PIAS(PIAS) | Phần thưởng $1,000
Just an FYI! This contest has already ended

Contest Description

Ended 8 Hours ago

Gate.io Startup -PIAS(PIAS) | Phần thưởng $1,000
                                     Hoàn thành đăng ký để nhận Entries: 🥳Mỗi người mới đăng ký và nạp $10, hoàn thành KYC2 sẽ nhận thêm $5 contract bonus🧧🥳Mỗi người dùng mời bạn bè tham gia Gate.io thành công, sẽ nhận thêm $5 mỗi người🧧 🏆Bạn mời càng nhiều người dùng, bạn nhận phần thưởng càng cao! 🏆🏆  🚀Không có tài khoản Gate.io? 💰Đăng ký & Tham gia ngay
ĐĂNG KÍ NGAY

💎 Càng nhiều người tham gia, phần thưởng lớn sẽ được mở khoá!【Lưu ý】 
Phần thưởng sẽ được phân phối là $PIAS hoặc random token.
KYC2 cần được hoàn thành vào cuối sự kiện để nhận phần thưởng.
Ngoài những người dùng mới đăng ký trong thời gian diễn ra sự kiện, người chiến thắng cần giao dịch ít nhất $50 (giao dịch giao ngay) từ ngày 22/11/2022 đến ngày 28/11/2022 để nhận phần thưởng. Nếu có khối lượng giao dịch cao hơn và bạn càng hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn, cơ hội giành chiến thắng sẽ càng cao.
Danh sách người chiến thắng sẽ được công bố trên Gate.io News Telegram Channel.
Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.
Nghiêm cấm sử dụng các tài khoản trùng thông tin hoặc bất kỳ hành vi gian lận nào khác.
Contest Host: gate.io

Visit Contest


Contest Details