SweepsDB Pro offers unlimited access with no limits!

Be sure to enter SweepsDB's $200 CASH giveaway

The largest AD-FREE contest directory website with 3,196 active contests. 65 added today.

Get full access to Table Mode and more.

SweepsDB - Gate.io x Axelar(WAXL) Sự kiện niêm yết: Phần thư
Just an FYI! This contest has already ended

Contest Description

Ended 63 Days 3 Hours ago - 18700 Entries

Gate.io x Axelar(WAXL) Sự kiện niêm yết: Phần thưởng lên đến $500!
Hoàn thành nhiệm vụ để nhận entriesCàng nhiều lượt retweet, phần thưởng càng lớn sẽ được mở khoá!⏰Kết thúc lúc: 💎Không có tài khoản Gate.io?NHẤP ĐỂ ĐĂNG KÍ NGAY​

Lưu ý:
Phần thưởng sẽ được phân phối dưới dạng mã thông báo ngẫu nhiên.
KYC2 cần được hoàn thành trước khi sự kiện kết thúc để nhận phần thưởng.
Ngoại trừ những người dùng mới đăng ký trong thời gian diễn ra sự kiện, những người chiến thắng tiềm năng cần giao dịch hơn $50 giao dịch giao ngay từ 16-09-2022 đến 30-09-2022 để nhận phần thưởng.
Danh sách người chiến thắng sẽ công bố trên Gate.io News Telegram Channel.
Việc sử dụng các tài khoản trùng lặp và bất kỳ hành vi gian lận nào khác đều bị nghiêm cấm.
Contest Host: gate.io

Visit Contest


Contest Details