SweepsDB Pro offers unlimited access with no limits!

The largest contest directory website with 3,388 active contests. 132 added today.

Get full access to Table Mode and more.

SweepsDB - Gate.io x Bitcicoin(BITCI) Sự kiện niêm yết: Phần t
Just an FYI! This contest has already ended

Contest Description

Ended 9 Days 21 Hours ago - 17015 Entries

Gate.io x Bitcicoin(BITCI) Sự kiện niêm yết: Phần thưởng lên đến $1,000!
🥳 Hoàn thành nhiệm vụ để nhận Entries Phần thưởng: $1,000 BITCI ! 🎉  🌟 Mở giao dịch $BITCI : 17:00 ngày 23/9 (UTC+7) 💰Phần thưởng: 20 người may mắn chiến thắng, mỗi người $50.  📌 Càng nhiều người tham gia, mở khoá phần thưởng càng lớn NHẤP ĐỂ ĐĂNG KÍ NGAYLưu ý:
1. Phần thưởng sẽ được phân phối là $BITCI.
2. KYC2 cần được hoàn thành vào cuối sự kiện để nhận phần thưởng.
3. Ngoài những người dùng mới đăng ký trong sự kiện, các ứng viên cần giao dịch không dưới $50 (giao dịch giao ngay) từ 12-09-2022 đến 26-09-2022 để giành được phần thưởng.
4. Danh sách người chiến thắng sẽ được công bố trên Kênh Telegram của Gate.io News.
6. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.
Contest Host: gate.io

Visit Contest


Contest Details

  • Added to SweepsDB: September 23, 2022 09:00:59
  • Start Date: September 23, 2022
  • End Date: September 26, 2022 12:59:59
  • Platform: Gleam
  • Categories: Cryptocurrency
  • Referral Bonus: Yes
  • Country: Worldwide
  • Actions: Report
  • Contest URL: https://sweepsdb.com/go/2776018