SweepsDB Pro offers unlimited access with no limits!

The largest contest directory website with 3,039 active contests. 106 added today.

SweepsDB - Gate.io x Metaland Shares(MLS) | Kỷ niệm niêm yết: Ch
Just an FYI! This contest has already ended

Contest Description

Ended 7 Days 6 Hours ago - 20785 Entries

Gate.io x Metaland Shares(MLS) | Kỷ niệm niêm yết: Chia sẻ phần thưởng $500!
Hoàn thành nhiệm vụ đơn giản để nhận Entries:Hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, cơ hội giành chiến thắng càng cao.  💰Phần thưởng: 20 người may mắn, mỗi người nhận $50.  Không có tài khoản Gate.io? NHẤP ĐỂ ĐĂNG KÍ NGAYLưu ý:
Phần thưởng sẽ được phân phối là $MLS.
KYC2 cần được hoàn thành trước khi sự kiện kết thúc để nhận phần thưởng.
Ngoại trừ người dùng mới đăng ký trong thời gian diễn ra sự kiện, những người chiến thắng tiềm năng cần giao dịch hơn $50 giao dịch giao ngay từ 11-09-2022 đến 25-09-2022 để nhận phần thưởng.
Danh sách người chiến thắng sẽ được công bố tại Gate.io News Telegram Channel.
Việc sử dụng các tài khoản trùng lặp và bất kỳ hành vi gian lận nào khác đều bị nghiêm cấm.
Contest Host: gate.io

Visit Contest


Contest Details

  • Added to SweepsDB: September 22, 2022 03:00:24
  • Start Date: September 22, 2022
  • End Date: September 25, 2022 05:59:59
  • Platform: Gleam
  • Categories: Cryptocurrency
  • Referral Bonus: Yes
  • Country: Worldwide
  • Actions: Report
  • Contest URL: https://sweepsdb.com/go/2775717