SweepsDB Pro offers unlimited access with no limits!

Be sure to enter SweepsDB's $200 CASH giveaway

The largest AD-FREE contest directory website with 3,441 active contests. 137 added today.

Get full access to Table Mode and more.

SweepsDB - Gate.io x MiniFootball(MFOOTBALL) Sự kiện niêm yết m

Contest Description

Ends in 3 Hours

Gate.io x MiniFootball(MFOOTBALL) Sự kiện niêm yết mới: Chia sẻ phần thưởng $1,000!
                                     🥳 Hoàn thành nhiệm vụ để nhận EntriesChia sẻ phần thưởng $1,000 MFOOTBALL! 🎉 🥳Mỗi người mới đăng ký và nạp $10, hoàn thành KYC2 sẽ nhận thêm $5 contract bonus🧧🥳Mỗi người dùng mời bạn bè tham gia Gate.io thành công, sẽ nhận thêm $5 mỗi người🧧🏆Bạn mời càng nhiều người dùng, bạn nhận phần thưởng càng cao! 🏆🏆 📌 Càng nhiều người tham gia, phần thưởng lớn sẽ được mở khoá!
🌟 Mở giao dịch $MFOOTBALL:19:00 ngày 23/11 (UTC+7) 💰 Không có tài khoản Gate.io? 
ĐĂNG KÍ NGAY
Lưu ý:* Phần thưởng sẽ được phân phối là $MFOOTBALL hoặc random token. * KYC2 cần được hoàn thành vào cuối sự kiện để nhận phần thưởng.* Ngoài những người dùng mới đăng ký trong thời gian diễn ra sự kiện, người chiến thắng cần giao dịch ít nhất $50 (giao dịch giao ngay) từ ngày 23/11/2022 đến ngày 29/11/2022 để nhận phần thưởng. Nếu có khối lượng giao dịch cao hơn và bạn càng hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn, cơ hội giành chiến thắng sẽ càng cao.* Danh sách người chiến thắng sẽ được công bố trên Gate.io News Telegram Channel.* Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.* Nghiêm cấm sử dụng các tài khoản trùng thông tin hoặc bất kỳ hành vi gian lận nào khác.Contest Host: gate.io

Visit Contest


Contest Details