SweepsDB Pro offers unlimited access with no limits!

The largest AD-FREE contest directory website with 2,405 active contests. 102 added today.

Get full access to Table Mode and more.

SweepsDB - Gate.io x T23(T23) Sự kiện niêm yết mới: Chia sẻ
Just an FYI! This contest has already ended

Contest Description

Ended 309 Days 14 Hours ago - 1730 Entries

Gate.io x Thales(THALES) Sự kiện niêm yết mới: chia sẻ phần thưởng $1,000!
Hoàn Thành Nhiệm Vụ để nhận Entries:
🎁Người mới đăng ký + giao dịch $10 và hoàn thành xác minh KYC2 sẽ có cơ hội nhận $50 contract bonus.
🎁 Mời bạn bè đăng ký tài khoản Gate sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng $50
​🌟Thời gian mở giao dịch $T23: 16:00 ngày 19/1/2023 (UTC+7)
💎Không có tài khoản Gate.io? 
🌟 Đăng ký ngay & tham gia 🌟
ĐĂNG KÍ NGAY
【Lưu ý】
Phần thưởng sẽ được phân phối là THALES, contract bonus hoặc token ngẫu nhiên;
KYC2 là điều kiện bắt buộc để nhận phần thưởng;
Ngoài những người dùng mới đăng ký trong sự kiện, Ứng viên cần giao dịch ít nhất $50 (giao dịch giao ngay) từ ngày 19/1/2023 đến ngày 28/1/2023 và mời những người đăng ký mới đã hoàn thành KYC2 và giao dịch với khối lượng bất kỳ để giành phần thưởng.
Danh sách người chiến thắng sẽ được công bố trên Gate.io News Telegram Channel.
Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.
Phần thưởng sẽ không được lặp lại trong vòng 14 ngày
Nghiêm cấm sử dụng các tài khoản trùng thông tin và bất kỳ hành vi gian lận nào khác.
Contest Host: gate.io

Visit Contest


Contest Details