SweepsDB Pro offers unlimited access with no limits!

Be sure to enter SweepsDB's $200 CASH giveaway

The largest AD-FREE contest directory website with 3,186 active contests. 154 added today.

Get full access to Table Mode and more.

SweepsDB - #GateioSuperThursday: Bản vẽ 3 chế độ xem
Just an FYI! This contest has already ended

Contest Description

Ended 63 Days 6 Hours ago

#GateioSuperThursday: Bản vẽ 3 chế độ xem
💎 10 người chiến thắng, mỗi người nhận $10!💎💎Nếu trên 200 người tham gia, 10 người chiến thắng sẽ nhận được $20 mỗi người!💎💎Mời bạn bè và đăng ký tài khoản trên Gate.io có thể giành được 3 ~ 10 Point💎  📌 Cách tham gia:✅ Gửi câu trả lời;✅ 10 người chiến thắng trả lời đúng sẽ được chọn✅ Bạn càng hoàn thành nhiều nhiệm vụ, cơ hội giành chiến thắng càng caoKhông có tài khoản Gate.io? 🌟 Đăng ký ngay và tham gia 🌟NHẤP ĐỂ ĐĂNG KÍ NGAY【Lưu ý】
Danh sách người chiến thắng sẽ được công bố vào Gate.io News channel.
Phần thưởng sẽ được phân phối dưới dạng mã thông báo ngẫu nhiên.
KYC2 cần được hoàn thành trước khi sự kiện kết thúc để nhận phần thưởng.
Ngoại trừ những người dùng mới đã đăng ký trong thời gian diễn ra hoạt động, những người chiến thắng tiềm năng cần giao dịch không dưới $50 (giao dịch giao ngay) từ 11-09-2022 đến 25-09-2022.
Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.
Việc sử dụng các tài khoản trùng lặp và bất kỳ hành vi gian lận nào khác đều bị nghiêm cấm.
Contest Host: gate.io

Visit Contest


Contest Details