SweepsDB Pro offers unlimited access with no limits!

The largest contest directory website with 3,049 active contests. 110 added today.

SweepsDB - #GateioSuperThursday: Gương phản chiếu Crypto
Just an FYI! This contest has already ended

Contest Description

Ended 5 Days 22 Hours ago - 17270 Entries

#GateioSuperThursday: Gương phản chiếu Crypto
💎 5 người chiến thắng, mỗi người nhận $20!💎📌 Cách tham gia:✅ Gửi đáp án;✅ 5 người chiến thắng trả lời đúng sẽ được chọn✅ Bạn càng hoàn thành nhiều nhiệm vụ, cơ hội giành chiến thắng càng cao Không có tài khoản Gate.io? 🌟 Đăng ký ngay & tham gia 🌟NHẤP ĐỂ ĐĂNG KÍ NGAY【Lưu ý】
Phần thưởng sẽ được phân phối dưới dạng mã thông báo ngẫu nhiên.
KYC2 cần được hoàn thành trước khi sự kiện kết thúc để nhận phần thưởng.
Ngoại trừ những người dùng mới đã đăng ký trong thời gian diễn ra hoạt động, những người chiến thắng tiềm năng cần giao dịch không dưới $50 (giao dịch giao ngay) từ 11-09-2022 đến 25-09-2022.
Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.
Việc sử dụng các tài khoản trùng lặp và bất kỳ hành vi gian lận nào khác đều bị nghiêm cấm
Contest Host: gate.io

Visit Contest


Contest Details

  • Added to SweepsDB: September 22, 2022 09:00:37
  • Start Date: September 21, 2022
  • End Date: September 26, 2022 12:59:59
  • Platform: Gleam
  • Categories: Cryptocurrency
  • Referral Bonus: Yes
  • Country: Worldwide
  • Actions: Report
  • Contest URL: https://sweepsdb.com/go/2775758