SweepsDB Pro offers unlimited access with no limits!

Don't miss out on all the Black Friday and Holiday giveaways being added.

The largest AD-FREE contest directory website with 3,513 active contests. 106 added today.

Get full access to Table Mode and more.

SweepsDB - Giới thiệu bạn bè đăng kí và nhận ngay | ISK $1
Just an FYI! This contest has already ended

Contest Description

Ended 1 Day 19 Hours ago

Giới thiệu bạn bè đăng kí và nhận ngay | ISK $1000 Giveaway
                                     Hoàn thành nhiệm vụ để nhận entries. 👇
 
 
🥳Mỗi người mới đăng ký và nạp $10, hoàn thành KYC2 sẽ nhận được $5 contract bonus🧧
🥳Mỗi người dùng mời bạn bè tham gia Gate.io thành công, có thể nhận được $5 mỗi người🧧
 
🏆Bạn mời càng nhiều, bạn nhận phần thưởng càng cao! 🏆🏆                                                   Không có tài khoản Gate? ĐĂNG KÍ NGAYLưu ý:* Phần thưởng sẽ được phân phối là WBT, contract bonus hoặc random token.* Đăng ký thành công tức là nên tạo tài khoản thông qua nút đăng ký của gleam này.* Người được giới thiệu nên tạo tài khoản thông qua nút đăng ký của gleam và nhập code giới thiệu* KYC2 là điều kiện bắt buộc, nếu không người chiến thắng sẽ không thể nhận được giải thưởng.* Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.* Ngoại trừ người dùng mới, những người chiến thắng cần giao dịch ít nhất $50 (giao dịch giao ngay) từ ngày 18/11/2022 đến ngày 26/11/2022.
* Nghiêm cấm sử dụng các tài khoản trùng thông tin và bất kỳ hành vi gian lận nào khác.
Contest Host: gate.io

Visit Contest


Contest Details