SweepsDB Pro offers unlimited access with no limits!

The largest contest directory website with 3,407 active contests. 173 added today.

SweepsDB - Làm một video về CoinEx Future và chia thưởng $1000

Contest Description

Ends in 2 Days 5 Hours - 470 Entries

Làm video về CoinEx Future và chia thưởng $1000
Làm video về CoinEx Future với 1 trong 3 chủ đề sau, chia thưởng $1000 
1. Kinh nghiệm cá nhân giao dịch Future trên CoinEx;2. Hướng dẫn giao dịch Future trên CoinEx;​3. Giới thiệu hoặc hiện thị nội dung một cách sáng tạo về CoinEx FutureNhận thưởng lớn:
Giải nhất: $300
Giải nhì: $200
Giải ba: $100
Và 20 người tham gia vinh dự chia sẻ $400

Điều kiện:1. Video cần công khai đăng lên Youtube Video hoặc Short với những chủ đề sau:a) Kinh nghiệm cá nhân giao dịch Future trên CoinEx;b) Hướng dẫn giao dịch Future trên CoinEx;c) Giới thiệu hoặc hiện thị nội dung một cách sáng tạo về CoinEx Future.2. Video của bạn phải đăng công khai trước ngày 30/6/2022.3. Tiêu đề video của bạn phải bao gồm từ khoá "CoinEx Future"4. Độ dài của video không thể ngắn hơn 30 giây.5. Một người tham gia chỉ có thể gửi một video, nếu phát hiện gửi nhiều video tham gia sẽ bị xoá tư cách tham gia.6. Nếu số người dùng tham gia cuối cùng có những tình huống sau:a) Số người tham gia ít hơn 5 người, mỗi người thưởng luôn 20 USDT, không áp dụng quy tắc xếp hạng;b) Số người tham gia từ 6-15 người, chia sẻ bình quân tổng giải thưởng là $200, không áp dụng quy tắc xếp hạng;c) Số người tham gia từ 16-25 người, chia sẻ bình quân tổng giải thưởng là $500, không áp dụng quy tắc xếp hạng;d)Số người tham gia 26 người và trở lên, tổng giải thưởng là $1000 và áp dụng quy tắc xếp hạng.7. Cách bình chọn: BTC sẽ đánh điểm chung tham khảo chất lượng video+views video+tương tác(like và bình luận) 
8. CoinEx có tất cả quyền cuối cùng về giải thích, sửa lại, sửa đổi, cập nhật hoặc huỷ sự kiện này.
Contest Host: CoinEx

Visit Contest


Contest Details