SweepsDB Pro offers unlimited access with no limits!

The largest contest directory website with 3,611 active contests. 200 added today.

SweepsDB - MONES REFERRAL CONTEST

Contest Description

Ends in 2 Days 22 Hours - 15890 Entries

MONES REFERRAL CONTEST
MONES REFERRAL CONTEST🔺 $MONES là token chính thức của Mones.io - một cuộc cách mạng của Game NFT Play Own Earn trên hệ BSCHãy cùng chia sẻ về Mones với những người chơi khác để cùng nhau tận hưởng trò chơi này nhé 🎁 ​Top 1: 15 chest, 40,000 $MONESTop 2: 9 chest, 22,000 $MONESTop 3: 5 chest, 10,000 $MONESTop 4 - 9: 3 chest/người, 4000 $MONES/người
​Phần thưởng sẽ được gửi tới bạn khi chương trình kết thúcChương trình sẽ kết thúc vào 15/8Contest Host: Gleam

Visit Contest


Contest Details