SweepsDB Pro offers unlimited access with no limits!

The largest contest directory website with 3,487 active contests. 166 added today.

SweepsDB - MUA HE SOI DONG CUNG SENGUILD SUMMER RUN

Contest Description

Ends in 12 Hours - 2691 Entries

🏃MÙA HÈ SÔI ĐỘNG CÙNG SENGUILD SUMMER RUN🔥
Chi tiết sự kiện
🏆 Giải được tổ chức bởi SenGuild cùng với sự tài trợ của Calo📍 Thông tin giải:
- Địa điểm: TP HCM
- Dự kiến: 07/2022 
- Quy mô: 200+ người tham gia 
- Partners: 30+
🎁 Giải thưởng: Cúp + Huy chương + Tiền mặt + Quà từ ban tổ chức
👉 Link chi tiết: 
https://blog.senguild.gg/mua-he-soi-cong-cung-senguild-summer-run
Điều khoản
Hoàn thành đầy đủ các task.
Tất cả thay đổi sau khi sự kiện kết thúc sẽ được coi là không hợp lệ.
SenGuild có quyền điều chỉnh thể lệ hoặc huỷ bỏ sự kiện.
Mọi quyết định cuối cùng thuộc về SenGuild.
Contest Host: TradeCoinVietNam

Visit Contest


Contest Details

  • Added to SweepsDB: June 18, 2022 03:23:52
  • Start Date: June 17, 2022
  • End Date: June 30, 2022 09:00:00
  • Platform: Gleam
  • Referral Bonus: Yes
  • Actions: Report
  • Contest URL: https://sweepsdb.com/go/2752384