SweepsDB Pro offers unlimited access with no limits!

Be sure to enter SweepsDB's $200 CASH giveaway

The largest AD-FREE contest directory website with 3,254 active contests. 128 added today.

Get full access to Table Mode and more.

SweepsDB - Đoán từ về Gate.io Startup $NVIR: chia sẻ $500!
Just an FYI! This contest has already ended

Contest Description

Ended 59 Days ago - 19050 Entries

Đoán từ về Gate.io Startup $NVIR: chia sẻ $500!
Hoàn thành nhiệm vụ để nhận entriesCàng nhiều lượt retweet, phần thưởng càng lớn sẽ được mở khoá!⏰Kết thúc lúc: 💎Không có tài khoản Gate.io?NHẤP ĐỂ ĐĂNG KÍ NGAY​

Lưu ý:
Phần thưởng sẽ được phân phối là $NVIR hoặc mã thông báo ngẫu nhiên.
KYC2 cần được hoàn thành trước khi sự kiện kết thúc để nhận phần thưởng.
Ngoại trừ những người dùng mới đã đăng ký trong thời gian diễn ra hoạt động, những người chiến thắng tiềm năng cần giao dịch không dưới $50 (giao dịch giao ngay) từ 21-09-2022 đến 3-10-2022.
Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.
Việc sử dụng các tài khoản trùng lặp và bất kỳ hành vi gian lận nào khác đều bị nghiêm cấm.
Contest Host: gate.io

Visit Contest


Contest Details