SweepsDB Pro offers unlimited access with no limits!

Be sure to enter SweepsDB's $200 CASH giveaway

The largest AD-FREE contest directory website with 3,164 active contests. 107 added today.

Get full access to Table Mode and more.

SweepsDB - Startup x ChainPort (PORTX) | Phần thưởng $500
Just an FYI! This contest has already ended

Contest Description

Ended 62 Days 17 Hours ago - 19580 Entries

Startup x ChainPort (PORTX) | Phần thưởng $500
Hoàn thành nhiệm vụ để nhận entriesCàng nhiều lượt retweet, phần thưởng càng lớn sẽ được mở khoá!
⏰Kết thúc lúc: 
💎Không có tài khoản Gate.io?NHẤP ĐỂ ĐĂNG KÍ NGAY​
Lưu ý:
* Phần thưởng sẽ được phân phối là PORTX.* KYC2 là điều kiện bắt buộc, nếu không người thắng cuộc không thể nhận giải thưởng.* Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.* Ngoại trừ người dùng mới, người chiến thắng sẽ giao dịch không dưới $50 (giao dịch giao ngay) từ 17-09-2022 đến 01-10-2022.* Nghiêm cấm việc sử dụng các tài khoản trùng lặp hoặc bất kỳ hành vi gian lận nào khác.Contest Host: gate.io

Visit Contest


Contest Details