SweepsDB Pro offers unlimited access with no limits!

The largest contest directory website with 3,017 active contests. 85 added today.

SweepsDB - Startup x Nodle(NODL) Ghép cặp phù hợp - Giành đư
Just an FYI! This contest has already ended

Contest Description

Ended 6 Days 6 Hours ago - 18120 Entries

Startup x Nodle(NODL) Ghép cặp phù hợp - Giành được 17,000 $NODL
Phần thưởng: 17,000 $NODL - 1,700 NODL(trị giá $10)10 người chiến thắng trả lời đúng sẽ được chọn ngẫu nhiên 
Không có tài khoản Gate.io?
NHẤP ĐỂ ĐĂNG KÍ NGAY Lưu ý:* KYC2 là điều kiện bắt buộc, nếu không người thắng cuộc không thể nhận giải thưởng.* Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.* Người thắng cuộc sẽ tham gia đăng ký Startup ít nhất một lần từ 16-08-2022 đến 22-09-2022.* Nghiêm cấm việc sử dụng các tài khoản trùng lặp hoặc bất kỳ hành vi gian lận nào.Contest Host: gate.io

Visit Contest


Contest Details

  • Added to SweepsDB: September 23, 2022 09:00:36
  • Start Date: September 22, 2022
  • End Date: September 26, 2022 12:59:59
  • Platform: Gleam
  • Categories: Cryptocurrency
  • Referral Bonus: Yes
  • Country: Worldwide
  • Actions: Report
  • Contest URL: https://sweepsdb.com/go/2775999