SweepsDB Pro offers unlimited access with no limits!

The largest contest directory website with 3,522 active contests. 212 added today.

SweepsDB - Startup x Stronghold (SHX) | Airdrop 115,000 $SHX
Just an FYI! This contest has already ended

Contest Description

Ended 3 Days 11 Hours ago - 18320 Entries

Startup x Stronghold (SHX) | Airdrop 115,000 $SHX
Hoàn thành nhiệm vụ đơn giản để nhận Entries:Hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, cơ hội giành chiến thắng càng cao.  💰Phần thưởng: 20 người may mắn, mỗi người nhận $50.  Không có tài khoản Gate.io? NHẤP ĐỂ ĐĂNG KÍ NGAYLưu ý:
* KYC2 là bắt buộc, nếu không người thắng cuộc sẽ không thể nhận giải thưởng.* Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.* Người thắng cuộc phải tham gia đăng ký Startup ít nhất một lần trong giai đoạn 10-09- 2022 đến 24-09-2022.* Nghiêm cấm việc sử dụng các tài khoản trùng lặp hoặc bất kỳ hành vi gian lận nào.Contest Host: gate.io

Visit Contest


Contest Details

  • Added to SweepsDB: September 21, 2022 00:48:34
  • Start Date: September 21, 2022
  • End Date: September 24, 2022 03:59:59
  • Platform: Gleam
  • Categories: Cryptocurrency
  • Referral Bonus: Yes
  • Country: Worldwide
  • Actions: Report
  • Contest URL: https://sweepsdb.com/go/2775501