SweepsDB Pro offers unlimited access with no limits!

The largest contest directory website with 3,460 active contests. 219 added today.

SweepsDB - Tất cả người dùng Việt Nam đều có thể tham g

Contest Description

Ends in 1 Day 12 Hours - 546 Entries

Tất cả người dùng Việt Nam đều có thể tham gia và nhận phần thưởng!
Nhiệm vụ:Tất cả người dùng tham gia sự kiện đều phải điền bảng gleam: https://gleam.io/competitions/KbXHk-tt-c-ngi-dung-vit-nam-du-co-th-tham-gia-va-nhn-phn-thng🥇 Phần thưởng 1: Phần thưởng lì xì 1.000 USDT (tất cả người dùng mới và cũ cùng chia sẻ phần thưởng này) + Phần thưởng hợp đồng 10USDT (500 người dùng mới đăng ký đầu tiên và kích hoạt dịch vụ hợp đồng)🏷️ Người dùng CoinW mới đăng ký, liên kết đăng ký https://bit.ly/3JLkJ56
🥈 Phần thưởng 2: 1.000 USDTSự kiện mời người dùng mới (để mời người dùng mới, bạn cần hoàn thành kyc, khu vực kyc là Việt Nam thì sẽ được coi là người dùng hợp lệ). Trong thời gian diễn ra sự kiện (23:00 ngày 28 tháng 7 năm 2022 - 22:59 ngày 10 tháng 8 năm 2022), mười người dùng được mời hàng đầu sẽ nhận được các phần thưởng sau:Hạng nhất: 250USDTVị trí thứ 2: 200USDTVị trí thứ 3: 150USDTVị trí thứ 4: 100USDTVị trí thứ 5: 90USDTVị trí thứ 6: 70USDTVị trí thứ 7: 50USDTVị trí thứ 8: 40USDTVị trí thứ 9: 30USDTVị trí thứ 10: 20USDT🥉 Phần thưởng 3: 2.000 USDTCạnh tranh giao dịch: Từ 23:00 ngày 28 tháng 7 năm 2022 đến 22:59 ngày 10 tháng 8 năm 2022, người dùng tại Việt Nam sẽ được miễn phí phí giao dịch hợp đồng.Trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 7 năm 2022 đến ngày 10 tháng 8 năm 2022, 50 hợp đồng giao ngay có thu nhập cao nhất sẽ được thưởngHạng nhất: nhận được 500USDTHạng 2 đến hạng 5: nhận được 100USDTSố 6-50: Nhận 25USDTContest Host: Coin W Exchange

Visit Contest


Contest Details